Revision 1 as of 2008-02-29 15:08:04

Clear message

Hero Mulder is nu eventjes aan het werk. Hij is een programmeur in allerlei talen. Python is voor hem een niewe taal.

Unable to edit the page? See the FrontPage for instructions.