Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2004-07-25 18:37:44
Size: 712
Editor: anonymous
Comment: missing edit-log entry for this revision
Revision 2 as of 2008-11-15 13:59:37
Size: 712
Editor: localhost
Comment: converted to 1.6 markup
No differences found!

SiteNavigering er det centrale sted til at udforske denne Wiki. MoinMoin understøtter disse IndexingSchemes:

I bunden af hver side er der rutiner til at navigere til andre sider med tilknytning til den nuværende side:

  • LikePages

  • LocalSiteMap

Desuden er der makroerne [[PageList]], [[FullSearch('text')]] og [[TableOfContents]], som giver dig mulighed for automatisk at danne oversigter over sammenhængende dele af en Wiki.

SiteNavigering (last edited 2008-11-15 13:59:37 by localhost)

Unable to edit the page? See the FrontPage for instructions.